top of page

afdruk

inhoud

Born2Move Fysiotherapie GmbH

adres

Webdesign en concept

Sebastian Furst-fotografie

www.trailsofyourlife.com

fotografie

Sebastian Furst-fotografie

www.trailsofyourlife.com

Vrijwaring

De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, nauwkeurigheid, actualiteit, betrouwbaarheid en volledigheid van de informatie.
Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur voor materiële of immateriële schade die voortvloeit uit toegang tot, gebruik of niet-gebruik van de gepubliceerde informatie, misbruik van de verbinding of technische fouten zijn uitgesloten.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief stop te zetten.

Aansprakelijkheid voor koppelingen

Verwijzingen en links naar websites van derden vallen buiten onze verantwoordelijkheid.Elke verantwoordelijkheid voor dergelijke websites wordt afgewezen. Toegang tot en gebruik van dergelijke websites is voor eigen risico van de gebruiker.

auteursrechten

Het auteursrecht en alle andere rechten op inhoud, afbeeldingen, foto's of andere bestanden op de website behoren exclusief toe aan het bedrijfBorn2Move Fysiotherapie GmbH?of de specifiek genoemde rechthebbenden. Voor de reproductie van enig element moet vooraf de schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbenden worden verkregen.

privacy

Naar de gegevensbeschermingsverklaring (linken)

bottom of page